Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011

Carlsberg Mindelegats Scholarships 2011 torsdag den 24. November 2011.

Fra v. ses: Professor Klaus Bock, Lasse Bohn Olsen, Danmarks Tekniske Universitet,
Louise With Sengeløv, Danmarks Tekniske Universitet, Anders Hougaard Laustsen, Danmarks Tekniske Universitet, Agnete Hansen Viuff, Aarhus Universitet, Kemisk Institut, Thorbjørn Juul Morsing, Københavns Universitet, Kemisk Institut, Rasmus Faber, Københavns Universitet, Kemisk Institut, Katarzyna Ratajczyk Arturi, Aalborg Universietet Esbjerg, Kasper Mackeprang, Københavns Universitet, Kemisk Institut, Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Photo: US Photo/Burt Seeger.

Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Katarzyna Ratajczyk Arturi, Aalborg Universietet Esbjerg, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Thorbjørn Juul Morsing, Københavns Universitet, Kemisk Institut, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Lasse Bohn Olsen, Danmarks Tekniske Universitet, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Kasper Mackeprang, Københavns Universitet, Kemisk Institut, modtager legatet på 75.000 kr. Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Anders Hougaard Laustsen, Danmarks Tekniske Universitet, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Rasmus Faber, Københavns Universitet, Kemisk Institut, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Agnete Hansen Viuff, Aarhus Universitet, Kemisk Institut, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.
Carlsbergs Mindelegats Scholarships 2011.
Louise With Sengeløv, Danmarks Tekniske Universitet, modtager legatet på 75.000 kr. af Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Carlsberg Akademi d. 2011.11.24. Photo: US Photo.