Tuborgfondets Retail Award 2011
Carlsberg Akademi d. 10. juni 2011.
Tuborgfondets Retail Award 2011. Carlsberg Akademi d. 2011-06-10.
Fra v. Ses Uffe Danielsen, Claus Christiansen, Mark Rosenlund Jeppesen,
Ulrik Larsen, Rasmus Vejbæk-Zerr, Anne Wejlemand, Anders Ravn, Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen, fra ZBC DetailGruppen chefkonsulent Sysser Nielsen og uddannelsesdirektør Glenny Hansen.
Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen og Prismodtager Ulrik Larsen.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen og Prismodtager Rasmus Vejbæk-Zerr.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen
og Prismodtager Mark Rosenlund Jeppesen.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen
og Prismodtager Anders Ravn.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen
og Prismodtager Claus Christiansen.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen
og Prismodtager Anne Wejlemand.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.
Tuborgfondets Retail Award 2011.
Fra v. ses Tuborgfondets underdirektør Peter Moe Rasmussen
og Prismodtager Uffe Danielsen.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.

Tuborgfondets Retail Award 2011.
ZBC DetailGruppen chefkonsulent Sysser Nielsen.
Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.

Tuborgfondets Retail Award 2011.
ZBC DetailGruppen udddannelsesdirektør Glenny Hansen.
en.Carlsberg Akademi d. 2011-06-10. Photo: US Photo.